• Circulator pumps

UP, UPS

Odgovarajući za:
  • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
  • Grijanje komercijalnih objekata
  • Centralni sistem grijanja
  • Hlađenje
  • Industrijsko grijanje

Cirkulacijske pumpe

p maks.
10 bara
Temperatura tečnosti
-25 .. 110 °C
Maks. protok
14.4 m³/h
Glava maks.
9.813 m