• Cirkulacione pumpe

UP, UPS (B) (N)

Odgovarajući za:
  • Grijanje komercijalnih objekata
  • Kućna recirkulacija tople vode

Pumpe za recirkulaciju tople vode u domaćinstvu

p maks.
10 bara
Temperatura tečnosti
0 .. 110 °C
Maks.visina dizanja
10 m
Maks. protok
14 m³/h