• Circulator pumps

UP, UPS (B) (N)

Odgovarajući za:
  • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
  • Grijanje komercijalnih objekata
  • Centralni sistem grijanja
  • Hlađenje
  • Industrijsko grijanje

Pumpe za recirkulaciju tople vode u domaćinstvu

p maks.
10 bara
Temperatura tečnosti
0 .. 110 °C
Maks. protok
13.8 m³/h
Glava maks.
9.771 m