• Cirkulacione pumpe

UPD, UPSD

Odgovarajući za:
  • Grijanje komercijalnih objekata
  • Kućna recirkulacija tople vode

Cirkulacijske pumpe sa dvije glave

p maks.
10 bara
Temperatura tečnosti
-25 .. 110 °C
Maks.visina dizanja
8 m
Maks. protok
10 m³/h