• Circulator pumps

UPS Serija 200

Odgovarajući za:
  • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
  • Grijanje komercijalnih objekata
  • Centralni sistem grijanja
  • Grijanje za porodične kuće
  • Hlađenje
  • Industrijski kotlovi
  • Industrijsko grijanje

Neelektronski kontrolirane cirkulacijske pumpe za komercijalne objekte sa nadzorom brzine

p maks.
10bara
Temperatura tečnosti
-10 .. 120°C
Maks. protok
69m³/h
Glava maks.
18.04m