Gemeentelijk afvalwater

Bij het verzamelen, transporteren en behandelen van afvalwater gaat het erom de betrouwbaarheid hoog te houden. Producten en oplossingen van Grundfos voor afvalwatertransport, overstromingsbeheer en de afvalwaterzuiveringsinstallatie bouwen voort op betrouwbaarheid, modulariteit en energie-efficiëntie van geoptimaliseerde pompsystemen en volledig geïntegreerde oplossingen.