Отпадъчни води – Обществени сгради

Обществените сгради са с огромни различия в изискванията към преноса на отпадъчни води. Grundfos предлага помпи за отпадъчни води и подемни станции, гарантиращи изключителна надеждност и безопасност, както и висока ефективност.

Размер Приложение