Комунално охлаждане

Охлаждането е в центъра на множество промишлени приложения и непрекъснато се разпространява, заменяйки индивидуалните чилърни системи в сгради. С набор решения Grundfos пряко допринася за охлаждането на сгради и промишлени помещения.

Размер Приложение