Увеличаване на налягането на вода за битови нужди

Ниското или променливо налягане на водата е често явление в едно- или двуфамилни жилища. То води до ниско налягане в душовете и едва капещи кранове, което значително намалява комфорта на обитателите.

Размер Приложение