Обезсоляване

Процесите обезсоляване изискват големи количества енергия и химикали. Grundfos предлага помпи за обезсоляване и обратна осмоза, които са високоефективни и устойчиви на корозия, за да се справят със стреса от работната среда.

Размер Приложение