Общински отпадъчни води

Събирането, транспортирането и третирането на отпадъчни води трябва да е с висока надеждност. Продуктите и решенията на Grundfos за транспортиране на отпадъчни води, борба с наводнения и пречиствателни станции за отпадъчни води допринасят за надеждност, модулност и енергийна ефективност чрез оптимизирани помпени системи и напълно интегрирани решения.