Обработка на отпадъчни води

Третирането на отпадъчни води е поддържане на оптимален и ефективен процес в етапите на механично, биологично и химическо третиране. Като доставчик на пълна гама Grundfos гарантира поддържане на хидравлична стабилност и непревишаване на капацитета за всички процеси.