Обработване на питейна вода

Третирането на питейна вода зависи от технологии и е стриктно регулирано и вие се нуждаете от партньор, предлагащ помпени, дозиращи и дезинфектиращи решения за всички процеси за третиране на водата в съответните станции.