Разбъркващи устройства

Разбъркващите устройства като малогабаритни миксери и едрогабаритни флоумейкъри са предназначени за фабрично изработени помпени станции и съответно за големи басейни. Те гарантират, че частиците ще остават равномерно разпределени в отпадъчните води и утайките, предотвратявайки тяхното утаяване и така улесняват процесите на пречистване.