Подемна станция

Готовите за монтаж подемни станции от Grundfos осигуряват ефикасно и надеждно отвеждане на водите от сградна помпена станция за отпадъчни води.