Мотори за помпи

Grundfos предлага широка гама интелигентни, енергийно ефективни мотори за употреба с множество помпи и приложения. Вградените в моторите честотни преобразуватели допринасят за гарантирането, че ефективността (к.п.д.) на мотора на помпата остава на оптимално ниво.