Осово засмукващи, близко куплирани, многостъпални

В осово засмукваща близко куплирана едностъпална помпа течността постъпва директно в работното колело, а входът и изходът са под ъгъл 90 градуса един спрямо друг. Обикновено помпите дават високо налягане за съответния дебит, като това ги прави идеални многоцелеви помпи както за промишлеността, така и за повишаване на налягането по принцип.

Размер Категория