Осово засмукващи, близко куплирани, едностъпални

Осово засмукващите близко куплирани едностъпални помпи са масови за всяка промишлена инсталация и пречиствателна станция за води по света. Предлагани както във вертикален, така и в хоризонтален вариант, осово засмукващите близко куплирани едностъпални помпи са с лесен монтаж благодарение на компактния размер и разположените под 90 градуса ъгъл вход и изход.

Размер Категория