Осово засмукващи, дълго куплирани, едностъпални

Осово засмукващите дълго куплирани едностъпални помпи са идеални за голямомащабни промишлени приложения. Както при всички осово засмукващи помпи, течността постъпва директно в работното колело, а входът и изходът са под ъгъл 90 градуса един спрямо друг. Конструкцията с дълго куплиране ги прави лесни за сервизиране и поддръжка.

Размер Категория