Линейни многостъпални помпи

Линейните многостъпални помпи се използват в инсталации, при които се изисква висок напор. Няколко стъпала работни колела се свързват последователно, а входът и изходът са на едно и също ниво. Линейните многостъпални помпи се използват за водоснабдяване, третиране на води и почти всички промишлени приложения, включително такива за агресивни течности.

Размер Категория