Adaptors (hose-hose or hose-pipe)

Адапторни връзки за свързване на маркуч с маркуч или на маркуч с тръба