Инжекторни модули за помпи 522

Инжекторите се използват заедно с дозиращи помпи за впръскване и смесване на дозираното вещество в тръбите.

Температура на течността
0 .. 80 °C