Скоби

Скобите се използват за монтиране и закрепване на помпата.