Вериги

Подемните вериги са предназначени за повдигане и спускане на помпите във водната среда и отпадните води.