Flanged taper

Фланцовият конус се използва като разширителен конус за свързване на участъци от тръбопроводи за пренос на чисти и на отпадъчни води.

Продуктът може да не се продава във вашата страна