SRG

SRG рециркулационните помпи от Грундфос са предназначени за препомпване на шлам в пречиствателни станции от един басейн в друг, както и за други приложения, характерни за които са голям дебит и малък напор.

Максимален дебит
1450 l/s
Максимален напор
2 m
Температура на течността
0 .. 40 °C