• Циркулационни помпи

ALPHA

Подходяща за:
  • Отопление - Обществени сгради
  • Рециркулация на гореща вода в обществени сгради
  • Рециркулация на битова гореща вода
  • Битово отопление
  • Промишлено отопление

Циркулационни помпи с електронен контрол за битови сгради

Максимален дебит
4 м³/ч
Максимален напор
15 m
Максимално налягане
10 bar
Температура на течността
0 .. 110 °C