• Циркулационни помпи

ALPHA1 26-99, North America

Подходяща за:
  • Отопление - Обществени сгради
  • Комунално отопление
  • Рециркулация на битова гореща вода
  • Битово отопление
  • Промишлено отопление

The Grundfos ALPHA1 26-99 is a medium sized, high-efficiency ECM variable speed circulator designed for a wide variety of heating and cooling applications.Featuring a 0-10V analog input for speed control and an alarm output signal.

Продуктът може да не се продава във вашата страна