• Циркулационни помпи

ALPHA SOLAR

Подходяща за:
  • Отопление - Обществени сгради
  • Рециркулация на гореща вода в обществени сгради
  • Рециркулация на битова гореща вода
  • Битово отопление
  • Промишлено отопление

Помпите ALPHA SOLAR от Грундфос са високоефективни циркулационни помпи, предназначени за вграждане във всички видове термични соларни системи.

Максимален дебит
3 м³/ч
Максимален напор
15 m
Максимално налягане
10 bar
Температура на течността
0 .. 110 °C