AP

APG помпите са предназначени за изпомпване на отпадъчни води, води със съдържание на шлам, подпочвени и канални води. Оборудвани са с режеща система, която надробява всички разрушими твърди тела на малки парченца

Максимален дебит
26 l/s
Максимален напор
68 m
Максимално налягане
6 bar
Температура на течността
0 .. 40 °C