AQpure

Подходяща за:
  • Промишлено водоснабдяване
  • Решения за добиване на вода със соларна енергия
  • Комунално водоснабдяване

AQpure е фабрично сглобена и автоматизирана модулна инсталация за третиране на вода, която осигурява надеждно и икономически достъпно водоснабдяване, дори в отдалечени области.

Продуктът може да не се продава във вашата страна