• Капсуловани помпи

BM hp 160

Нагнетателни модули

Максимален дебит
246 м³/ч
Максимален напор
92 m
Температура на течността
0 .. 40 °C