• Капсуловани помпи

BM hp 46

Нагнетателни модули

Максимален дебит
60 м³/ч
Максимален напор
81 m
Температура на течността
0 .. 40 °C