• Капсуловани помпи

BM 4"

Подходяща за:
  • Обезсоляване
  • Филтрация
  • Обработване на питейна вода
  • Добиване на подпочвени води

Модул за повишаване на налягането

Максимален дебит
12 м³/ч
Максимален напор
357 m
Температура на течността
0 .. 40 °C