• Хоризонтални многостъпални помпи

BMS hp MGE

Подходяща за:
  • Обезсоляване
  • Филтрация
  • Обработка на промишлена вода
  • Обработване на питейна вода

Модулът за повишаване на налягането BMShp е подходящ за промишлени приложения и водоснабдяване, когато входното налягане е до 80 bar. Модулите за повишаване на налягането се използват за повишаване на системното налягане.

Продуктът може да не се продава във вашата страна