• Хоризонтални многостъпални помпи

BMS hs AC

Подходяща за:
  • Обезсоляване
  • Филтрация
  • Обработка на промишлена вода
  • Обработване на питейна вода

Помпи за Високо Налягане за приложения обратна осмоза и филтриране. Помпите се задвижват от асинхронен мотор.

Продуктът може да не се продава във вашата страна