• Хоризонтални многостъпални помпи

BMS hs PM

Подходяща за:
  • Обезсоляване
  • Филтрация
  • Обработка на промишлена вода
  • Обработване на питейна вода

Помпи за Високо Налягане за приложения обратна осмоза и филтриране. Помпите се задвижват от мотор с постоянен магнит и включен честотен преобразувател (VFD).

Продуктът може да не се продава във вашата страна