BMS hs PM

Помпи за Високо Налягане за приложения обратна осмоза и филтриране. Помпите се задвижват от мотор с постоянен магнит и включен честотен преобразувател (VFD).

Максимален дебит
145 м³/ч
Максимален напор
1053 m
Температура на течността
0 .. 40 °C