CIM 040 TTL

TTL адапторен модул, поставен в CIU кутия за комуникация с CU 3XX.