CIM 060

Допълнителен модул, който позволява радиокомуникация с приложението GO на Грундфос.