CIM/CIU 270 GRM

Подходяща за:
  • Обработване на питейна вода
  • Решения за добиване на вода със соларна енергия

Комуникационен интерфейс за GRM (GRM изисква договор за опериране с данни)