CIM/CIU 270 GRM

Комуникационен интерфейс за GRM (GRM изисква договор за опериране с данни)