CIM/CIU 280 GRM

CIM 280 е стандартен интерфейс за пренос на данни чрез 3G/4G клетъчна мрежа от електронна помпа или контролер на Грундфос към Grundfos Remote Management system (GRM) или Grundfos iSolution cloud (GiC).