CIM/CIU 300 BACnet MS/TP

Комуникационен интерфейс за BACnet MS/TP