Conlift

CONLIFT1 е помпа за отстраняване на кондензат, подходящи за изпомпване на кондензат, събиран под нивото на канализацията, или такъв, който не може да се оттече към канализацията на сградата или да се отведе по гравитачен път.

Максимален дебит
0.17 l/s
Максимален напор
6 m
Температура на течността
0 .. 50 °C