Специални контроли

Control DC на Grundfos е управляваща система, предназначена за монтаж в общински инсталации за пренос на отпадъчни води, обществени сгради или мрежови помпени станции с до шест помпи за отпадъчни води. С Control DC са възможни също усъвършенствано управление и обмен на данни.