Control DDD

Demand Driven Distribution (Разпределяне според потреблението) е следващото по-високо ниво във водоснабдяването с измерване на критични точки и усъвършенствана оценка на дебита. До шест помпи.

Продуктът може да не се продава във вашата страна