Control MPC-EC

Контролер за помпи, проектиран за управление и мониторинг на до шест помпи, свързани в паралел. ЕС-система: Всички помпи са с външни CUE честотни преобразуватели.