CU 242

Управляващото устройство CU 242 е предназначено за контрол на нивото, мониторинг и защита на системи за подпочвени води от една или две помпи в комбинация с модул IO 242 и като опция - модул IO 241. Управляващото устройство CU 242 е проектирано за монтиране в предната част на контролно табло.

Продуктът може да не се продава във вашата страна