Системи за дезинфекция

Хлор, Хлорен диоксид, Електрохлориране

Температура на течността
0 .. 20 °C