Oxiperm

Подходяща за:
  • Дезинфекция на обществени води

OCD, OCC и ISIA системи за генериране и дозиране на хлорен диоксид.