Selcoperm

Подходяща за:
  • Дезинфекция на обществени води

SES електрохлоринатор произвежда разтвор на хипохлорит от разтвор на готварска сол, като се използва електричество

Температура на течността
0 .. 20 °C