Selcoperm

SES електрохлоринатор произвежда разтвор на хипохлорит от разтвор на готварска сол, като се използва електричество

Температура на течността
0 .. 20 °C