Vaccuperm

Подходяща за:
  • Дезинфекция на обществени води

VGA, VGB и VGS системи за дозиране на хлорен газ.